Pagrotsky: SVT får inte ta betalt för VM-matcherna

1 av 2
Leif Pagrotsky tycker inte att krogar som visar SVTs VM-matcher ska behöva betala.
NYHETER

Kulturminister Leif Pagrotsky stoppar Sveriges Televisions planer på att ta betalt av krögare som visar matcherna från sommaren fotbolls-VM på storbilds-tv.

– Jag är ytterst förvånad över att medieministern på detta sätt går in och detaljstyr SVT, säger vd:n Christina Jutterström.

SVT och TV4 skickade för en tid sedan ett gemensamt brev till landets krogar och sportbarer och meddelade att de ville ha 15 000 kronor om krögarna tänkte visa VM-matcherna på tv. De båda bolagen äger även rättigheterna för offentlig visning av matcherna och inom tv-världen är det helt normalt att tv-bolagen skaffar sig extra intäkter genom att ta ut speciella avgifter.

Leif Pagrotsky förklarade förra helgen att han inte hade några invändningar mot att TV4 tar betalt av krögarna, men för SVT:s del var han mycket tveksam och han satte kulturdepartementets jurister på att tolka regelverket för public service-bolaget.

Tv-avgift räcker

På fredagen kom beskedet:

– Det regelverk som gäller i dag ger inte utrymme för SVT att ta betalt på det här sättet, konstaterar Pagrotsky.

Det som, enligt departementets tolkning, stoppar SVT är skrivningen i anslagsvillkoren som gör klart att ”SVT:s sändningar riktade mot Sverige ska vara tillgängliga för allmänheten utan villkor om särskild betalning utöver erlagd tv-avgift”. Det görs i regelverket inga skillnader mellan privatpersoner och näringsidkare.

Christina Jutterström är mycket kritisk mot Pagrotskys agerande.

– Så vitt jag vet har något liknande aldrig tidigare skett under det här företagets 50-åriga verksamhet, säger hon till TT.

Överlåter

Jutterström kräver nu en särskild utredning av SVT:s framtida möjlighet att ta betalt för sina rättigheter och hävda sin upphovsrätt.

– Det handlar inte bara om sporträttigheter. Vad händer till exempel med våra möjligheter att sälja visningsrättigheter till andra tv-bolag och filmbolag? Det är nog inte givet att svaret blir nej från kulturdepartementet, men frågan är mera omfattande än vad departementet hittills upptäckt.

Efter Pagrotskys besked på fredagen beslutade SVT att överlåta sin del av de aktuella rättigheterna till TV4.

– Makten har sagt sitt, men vi tycker att de här rättigheterna ska användas och vi har en mycket naturlig samarbetspartner i TV4, säger Christina Jutterström.

Björn Ewenfeldt/TT