”Iran följer inte FN-krav”

IAEA: Programmet för anrikning av uran har trappats upp

Foto: AFP
IAEA-chefen Mohamed ElBaradei på en gemensam presskonferens med Irans chefsförhandlare Ali Larijani.
NYHETER

WIEN/TEHERAN

Iran har ignorerat kraven från FN:s säkerhetsråd om att upphöra med anrikningen av uran, slår atomenergiorganet IAEA fast i en rapport.

Programmet för anrikning i Iran har snarare trappats upp enligt IAEA-chefen Mohamed ElBaradei.

Teheran-regeringens ovilja att samarbeta har enligt IAEA gjort att det trots över tre års arbete ännu inte går att avgöra om Irans anrikningsprogram har civila eller militära syften.

Inte upphört

Anrikningen har inte upphört, Iran samarbetar inte tillräckligt med IAEA:s inspektörer och atomenergiorganet kan inte utesluta att Iran har importerat plutonium från utlandet.

Slutsatserna i rapporten, som lämnades till FN:s säkerhetsråd på fredagen, var väntade men ledde omedelbart till förnyade krav på att införa FN-sanktioner mot Iran och skakade om oljemarknaden, där råoljepriset vände uppåt efter flera dagars nedgång.

London var först ut.

– Vi kommer nu att be säkerhetsrådet att öka trycket på Iran så att det internationella samfundet kan känna sig säkert på att det nukleära programmet inte utgör något hot mot fred och säkerhet, sade den brittiske utrikesministern Jack Straw.

Och i New York började västdiplomater skramla med resolutionsvapnet. Enligt källor förbereds ett utkast med hänvisning till FN-stadgans kapitel 7, som på sikt kan öppna för såväl ekonomiska som militära sanktioner.

Mer komplicerad

Kinas FN-ambassadör Wang Guangya, som kan lägga in sitt veto mot en sådan resolution, var dock skeptisk:

– Jag tror att blanda in kapitel 7 gör frågan än mer komplicerad, sade han.

USA har vid upprepade tillfällen redan klargjort att man vill se FN-sanktioner och har stöd i frågan från Storbritannien och Frankrike. Men vid sidan av Kina har även Ryssland, som också har vetorätt, inte velat överge förhandlingsalternativet.

USA:s president GeorgeW Bush har tidigare gjort klart att han inte utesluter några påtryckningsmedel – inte ens kärnvapen – för att få Iran att följa omvärldens krav. På fredagen betonade han dock att han föredrar en diplomatisk och fredlig lösning på frågan.

Irans president Mahmud Ahmadinejad sade i ett tal i norra Iran på fredagsmorgonen att han ”inte bryr sig ett dugg” om påtryckningar från västvärlden.

”Inte stora”

När IAEA-rapporten blivit offentlig sade Muhammad Saidi, biträdande chef för Irans atomenergimyndighet, att den inte innehöll några negativa synpunkter för Irans del.

– Den visar att IAEA fortfarande har möjlighet att granska Irans nukleära verksamhet. De återstående frågorna är inte stora. Vi har klargjort att vi är redo att svara på frågor, sade han i en intervju i en statlig iransk radiokanal.

IAEA bekräftar i rapporten att Iran så sent som i april anrikade uran med 164 sammankopplade gascentrifuger till den koncentrationsnivå som krävs för att producera bränsle till kärnkraftverk. Men för att tillverka stridsspetsar till kärnvapen måste uranet anrikas i mycket högre grad, vilket kräver tiotusentals sammankopplade centrifuger.

Fakta/ Sanktionshotet mot Iran

TT-Reuters