Studenter beroende av pengar från föräldrar

Klarar inte den egna ekonomin

NYHETER

STOCKHOLM

Var tredje högskolestuderande får ekonomisk hjälp av föräldrarna och hälften arbetar extra för att få pengar att leva på. Det framgår av en enkät som 9 151 studenter runt om i Sverige svarat på.

I undersökningen framgår också att drygt 2 000 av de tillfrågade under studietiden avstått från tandläkarbesök eller inköp av kurslitteratur eftersom de inte haft råd.

Undersökningen, som redovisas i Dagens Nyheter, har utförts av företaget Cosmos communications och ska publiceras kommande vecka.

TT