Norska barn är sämre än svenska

Äter sämre och tränar mindre – trots mer pengar

NYHETER

Norge är stenrikt på oljepengar.

Trots det har svenska barn det bättre på de flesta sätt.

– Det är pinsamt att världens rikaste land presterar så dåligt, säger Kjersti Fløgstad, generalsekreterare i norska Unicef.

Foto: jerker ivarsson

De för vårt kära grannland så deprimerande uppgifterna publiceras i dag i en internationell forskningsrapport från FN:s barnfond Unicef.

Enligt den norska tidningen VG är norska barn sämre i skolan än sina svenska kamrater. De tränar dessutom mindre och äter sämre mat.

”Vi gör inte det bästa”

– Generellt sett gör vi inte det bästa för våra barn när länder med betydligt sämre ekonomiska förutsättningar får långt bättre resultat, säger Kjersti Fløgstad, generalsekreterare i norska Unicef.

Länder ”med betydligt sämre ekonomiska förutsättningar”, det är bland annat Sverige det.

Rapporten beskriver barns hälsa och trivsel i världens 21 rikaste länder. Trots att de norska barnen trivs bra i skolan kommer de först på 18:e plats när det gäller matematikkunskaper medan svenska barn återfinns på 10:e plats.

”Ingen mat i skolan”

De bristande skolresultaten hänför norska specialister delvis till det faktum att Norge är ett av få länder i Europa där barnen inte serveras mat i skolan – och att norska barn motionerar för lite.

Att gå på tur är inte lika norskt som det en gång var.

– Ungarna måste bort från datorskärmarna och ut i skogen, säger kostexperten Christian Drevon till VG.

De nordiska länderna har högst materiell levnadsstandard, då mindre än 5 procent av barnen lever i relativ fattigdom.

Motsvarande siffra för USA och Storbritannien är över 15 procent. Men det finns brister även i Sverige.

–?En viss oro bör man kanske känna inför att svenska barn upplever att de inte har tillräckligt med tid tillsammans med sina föräldrar, säger Christina Heilborn, barnrättsjurist på svenska Unicef.

Olle Castelius