Nära dö av matförgiftning

Vårdas på intensiven

NYHETER

En 28-årig kvinna vårdas på intensiven på Universitetssjukhuset i Örebro efter att ha blivit svårt matförgiftad

– Om hon inte hade kommit in till intensiven hade det här kunnat vara livshotande, säger smittskyddsläkare Hans Fredlund på Universitetssjukhuset.

Det var efter ett besök på en Örebrokrog i helgen som kvinnan kände sig orkeslös, fick ont i magen och blodig avföring. Hon åkte till intensiven på Universitetssjukhuset i Örebro där hon fortfarande ligger kvar.

– Hon är svårt sjuk men nu är det under kontroll, säger Hans Fredlund.

Flera organ påverkade

Han säger också att om hon inte hade sökt hjälp hade hennes tillstånd kunnat bli livshotande.

– Njurar, blod och andra organ var påverkade.

Enligt Hans Fredlund har kvinnan förmodligen fått en bakterieinfektion genom något som hon har ätit. Hennes sällskap blev också magsjuk efter krogbesöket och därför tror man det var där de drabbades. Miljökontoret i Örebro har nu tagit prov på Örebrokrogen men det är inte säkert att de kommer att visa något.

– Den mat som har ätits och som eventuellt har orsakat matförgiftning är alltid borta när vi kommer. Vi kan nästan aldrig visa något samband, säger Roger Strindberg, enhetschef på miljökontoret.

Roger Strindberg säger också att de tidigare fått in anmälningar om matförgiftning från personer som ätit på den aktuella krogen.

– 2005 hade vi 8 personer soom blivit matförgiftade efter att ha ätit där.

Mycket ovanligt

Enligt Hans Fredlund har prover tagits på både kvinnan och hennes vän. Efter analys kommer de att jämföras med proverna från krogen.

Kvinnan kommer troligtvis att kunna lämna intensiven för vårdavdelning om ett par dagar. Hon kommer att bli helt återställd.

Enligt Hans Fredlund är det ovanligt med så här allvarliga matförgiftningar.

– Det är mycket ovanligt. I Örebro län har vi inte haft det på över tio år.

Maria Soläng