Örebro kommun frias av arbetsdomstolen

Man frågades om sin kvinnosyn

NYHETER

Arbetsdomstolen tycker inte att Örebro kommun kan lastas för att facken ställde frågor till en muslimsk man om hans kvinnosyn.

I en dom skriver AD att den omtvistade frågan inte ställts av kommunen eller någon företrädare för kommunen. Därför avslås diskrimineringsombudsmannens (DO) talan.

Uppfattades som kränkande

Det var vid en anställningsintervju till en tjänst som rektor som de fackliga representanterna frågade mannen vad han tyckte om att det finns så många kvinnor på den arbetsplats där han ville bli chef.

Mannen uppfattade frågan som mycket integritetskränkande. Han tyckte att det var fel att han förutsattes ha en negativ kvinnosyn på grund av sin etniska och religiösa tillhörighet. Därför ville han inte svara på frågan.

Det accepterade inte fackens företrädare utan krävde att han skulle redovisa sin kvinnosyn.

Kommunens ansvar ansåg DO

Mannen anmälde dem för DO som gav honom rätt och drog fallet inför Arbetsdomstolen. DO ansåg att kommunen i egenskap av arbetsgivare skulle stå till svars. Men det anser alltså inte AD som därför inte heller tar ställning till om frågan var trakasserande.

Maria Soläng, TT