Notan för stopp minst halv miljard

Forsmarks kris ska inte ge högre elpriser

NYHETER

Det kan dröja uppemot två månader innan Forsmarks tre reaktorer är i full drift enligt nye vd:n Jan Edberg. Bortfallet av el bedöms inte nu leda till kraftbrist eller högre elpriser.

Enligt Svenska Kraftnät är det förhållandevis varmt i landet just nu. Någon köldknäpp väntas inte före tisdag.

- Men det är klart att om två block i Forsmark står stilla och det blir smällkallt, då blir det lite kärvt, säger Mårten Norgren på Svenska Kraftnät. Då kan det också bli svårt med elimporten, om det blir kallt även i grannländerna.

Två oljeeldade reservkraftverk sattes på torsdagen i två timmars beredskap att dras i gång om elförsörjningsläget skulle förvärras. Det är Marvikenverket på 200 megawatts (MW) effekt och Karlshamns tredje block på 340 MW.

Tunga kostnader

Forsmark beräknas vara i full drift inom två månader, säger Jan Edberg till Sveriges Radios Ekoredaktion.

Det innebär ett rejält intäktsbortfall för företaget, runt 100 miljoner kronor i veckan.

- Stoppet kostar mellan tummen och pekfingret 6-8 miljoner kronor per dag och reaktor, säger Forsmarks informationschef Claes-Inge Andersson till TT.

- Då talar vi om själva intäktsbortfallet, var slutnotan med kostnader för åtgärder och allt sådant hamnar vet vi inte i dag.

Reaktorerna 1 och 2 i Forsmark togs ur drift lördagen den 3 februari. Då avslöjades att en gummitätning i Forsmark 1:s reaktorinneslutning inte klarar säkerhetskraven.

Kontroller

Statens kärnkraftsinspektion (SKI) beslutade på onsdagen att förbjuda återstart av Forsmark 2, i väntan på att Forsmark ska kontrollera och redovisa att företaget verkligen utfört de kontroller och provtagningar som SKI kräver.

Samma kontroller måste göras i Forsmark 3, som är i drift, senast 28 februari. Och Forsmark 1 får inte startas på nytt utan godkännande av SKI.

Enligt Forsmark kommer det att ta några veckor bara att byta ut gummitätningen i Forsmark 1. Sedan återstår fler arbeten innan reaktorn är redo att startas på nytt.

- Vi tycker att vi ligger långt fram i den genomgång som SKI begärt av oss, säger Claes-Inge Andersson. Vi startade det arbetet på eget initiativ redan för en vecka sedan.

På fredagen möts SKI och kärnkraftverkens högsta ledningar för att diskutera FN-organet IAEA:s planerade granskning av de svenska kärnkraftbolagens säkerhetsarbete.

Tidigare artiklar

P O Lindström/TT