Kompisar och syskon förser unga med sprit

NYHETER

Högstadieelever får tag i alkohol i första hand genom syskon, kompisar och kompisars syskon, visar en rapport från Stockholms läns landstings Centrum för folkhälsa.

I undersökningen har högstadieelever följts genom alla tre studieåren. De som druckit alkohol redan i årskurs 7 uppgav att deras föräldrar bjudit dem, och i samtliga årskurser uppgav de som bjudits av föräldrarna en något högre konsumtion än klasskamraterna, enligt rapporten.

Ökade problem

Ett annat fynd är att andelen elever som upplevt någon form av problem med alkohol, som bakfylla eller bråk med kamrater, stadigt ökar från årskurs 7 till 9. De som druckit sig berusade i sjuan visade också en högre konsumtionsnivå i de följande årskurserna än andra elever.

TT