Regeringen öppnar för mer reklam i tv

Vill EU-anpassa de svenska reklamreglerna

NYHETER

Redan nästa år kan TV4 få samma villkor som konkurrenterna TV3 och Kanal5 som sänder från Storbritannien.

Regeringen vill nämligen genomföra en EU-anpassning.

Det innebär att det kan bli mer reklam i TV4.

Foto: Casper hedberg
Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth vill EU-anpassa reklamreglerna.

Regeringen med kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth i spetsen vill EU-anpassa de svenska reglerna.

– Förslaget innebär att svenska programföretag ska tillåtas konkurrera på lika villkor med programföretag som etablerat sig utomlands. Reglerna skulle kunna träda i kraft från och med den 1 februari 2008, skriver hon i branschtidningen Resumé.

Enligt Adelsohn Liljeroth är de nuvarande reglerna orättvisa och uppmuntrar tv-bolag som vänder sig till en svensk publik att etablera sig utomlands.

När tv sänds från exempelvis Storbritannen blir det i sin tur svårare att upprätthålla de svenska reglerna mot alkohol- och barnreklam som inte påverkas av regeringens förslag.

Höjd maxgräns

EU-anpassningen innebär att det kan bli mer reklam i tv4. De flesta kommersiella tv-bolag i Europa har i dag nämligen en maxgräns för reklam på 15 procent per dygn och högst 12 minuter per timme.

I Sverige tillåter lagstiftningen dock högst 10 procent reklam per dygn och högst 10 minuter per timme, vilket har fått TV4 att protestera högljutt i flera år.

TV4-chefen Jan Scherman välkomnar därför beskedet.

– Det här är ett väldigt förnuftigt ställningstagande från kulturministerns sida. Lika villkor i en bransch där det finns väldigt många konkurrerande företag är en självklarhet. Vi har tidigare haft en konkurrensfördel och den har man tvingat oss att betala för. Nu när allt blir lika måste det också gälla intjäningsmöjligheterna, säger han.

Public Service-frågan

Regeringen vill också slopa dagens maxgränser för radioreklam helt och hållet, för att underlätta för de kommersiella radiostationerna.

Förslaget går i dagarna ut på remiss och de nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 februari nästa år.

Samtidigt flaggar kulturministern för att även förutsättningar för public service ska ses över framöver. Hon skriver i Resumé att alliansen ”värnar public service-verksamheten och vill ge den bästa möjliga utvecklingsmöjligheter”.

Hon menar att man då förutsättningslöst ska diskutera och väga fördelar och nackdelar mot varandra vad gäller radio och tv i allmänhetens tjänst.

Läs mer:

Susanna Vidlund, TT