Uppror mot katalogerna

Nu backar Eniro – men bara lite

NYHETER

Varje år delar Eniro ut 10,5 miljoner telefonkataloger till de svenska hushållen.

Flera ton papper distribueras över hela landet – och för de flesta är telefonkatalogen omöjlig att avbeställa.

Foto: Kenneth Gangstö
”Katalogerna irrriterar många”, berättar Sverre A Stakkestad som startat den norska kampanjen.

6 miljoner telefonkataloger plus 4,5 miljoner exemplar av lokaltelekatalogen "Din del" distribueras till de svenska hushållen varje år.

Tiotusentals kilo papper fraktas kors och tvärs över landet – trots att telefonkatalogen är sökbar på internet.

I Sverige är det fortfarande omöjligt för alla utom villaägare att avbeställa telefonkatalogerna.

I Norge är det däremot möjligt för alla privatpersoner att avbeställa katalogerna och nu har naturskyddsföreningen "Norges naturvernförbund" startat en kampanj mot distributionen av telekataloger – och uppslutningen är massiv.

– Väldigt många personer irriterar sig på telefonkatalogerna varje år. Produktionen och distributionen orsakar klimatproblem och stora avfallsmängder, säger Sverre A Stakkestad, initiativtagare till kampanjen.

125 000 har avbeställt

På hans uppdrag har ett undersökningsföretag frågat 600 innevånare i Bergen om deras användning av telefonkataloger. Endast 26 procent av de tillfrågade uppgav att de använt någon av telefonkatalogerna senaste gången de letade efter ett nummer. För personer under 30 år var den siffran 6 procent.

– Jag hade tänkt på det här i många år. De senaste 7-8 åren har jag inte ens tagit av plasten från telefonkatalogerna när de kommit, säger Sverre A Stakkestad.

Han skickade ut ett kedjebrev till några bekanta – och nu har 125 000 personer anmält att de inte vill ha någon telefonkatalog.

– Jag hade icke trott det. Jag har fått närmare 1000 mejl och alla utom ett är positiva, säger Sverre A Stakkestad.

Nu retirerar svenska Eniro – men bara delvis.

– Vi har precis i dagarna infört en möjlighet för villaägare att avbeställa telefonkatalogen, säger Erik Kristow, pressansvarig på Eniro.

Men det är fortfarande omöjligt för boende i flerfamiljshus att avbeställa katalogen.

”Effektivt system”

Enligt en undersökning som svenska Eniro gjort används telefonkatalogerna minst en gång om året av 95 procent av befolkningen och intäkterna från annonser i telefonkatalogerna var på cirka 1,5 miljard kronor förra året. Erik Kristow menar att det rådande systemet är tillfredsställande.

– Posten hämtar tillbaka de kataloger som inte används och vi justerar upplagan efter användningen. Det skulle vara ett sämre system om man kunde avbeställa, för idag har vi ett väldigt effektivt system som fungerar bra, säger Erik Kristow.

I Norge vill Sverre A Stakkestad gå ett steg längre:

– Vi föreslår ett system där man tackar ja till telefonkatalogerna, istället för att tacka nej. Folk ska själva få säga till om och när de vill ha nya kataloger, säger han.

David Nannini Nilsson