Barn kränks i familjerna

Antalet samtal från förtvivlade barn till BRIS ökar

NYHETER

Allt fler barn berättar om övergrepp och kränkningar i familjen, enligt en rapport från BRIS.

– Det är klart att man blir berörd, säger Petter Iwarsson, BRIS-ombud på Region Mitt som Örebro tillhör.

Ifjol ringde drygt 21 000 barn till BRIS hjälptelefoner. Det är en ökning med elva procent jämfört med 2005. Anledningarna till att så många barn och ungdomar mår så dåligt att de måste ta kontakt med en utomstående kan vara flera.

– Vi har blivit bättre på att ha öppet de tider som barn hör av sig. Men det kan också vara så att fler barn mår sämre, säger Petter Iwarsson.

Han berättar att BRIS får ta emot allt fler samtal från barn med självmordstankar eller som skär sig själva.

– Det är ett rop på hjälp som vi måste ta på allvar.

Sexuella övergrepp och våld

I BRIS-rapporten 2007 som bland annat tar upp barn i utsatthet finns olika exempel på kränkning och övergrepp i familjen. En femtonårig flicka berättar om att hennes styvpappa utsätter henne för sexuella övergrepp, filmar det och sedan säljer det på nätet. En tolvårig pojke uttrycker sin förtvivlan över sin missbrukande pappa som slår honom och hans storasyster.

– Det är klart jag blir berörd. Men det här samtalet kan också vara en början till en förändring för barnet. Det är en möjlighet att hjälpa till säger Petter Iwarsson.

Viktigt med vuxna

Vuxna kan göra mycket för att förbättra situationen för barn, anser Petter Iwarsson.

– Vuxna måste bli bättre på att våga se barn som far illa. Att inte blunda och tro att det är någon annans ansvar. Det är nästan aldrig något barn som har sagt att någon vuxen gjort för mycket. Men ofta har de gjort för lite.

Frida Sjödin, Maria Soläng

ARTIKELN HANDLAR OM