Bevis för vatten på Mars

Kan ge ledtråd om liv på planeten

1 av 4 | Foto: AP NASA HUBBLE SPACE TELESCOPE
Forskarna söker efter tecken på att det kan ha funnits liv på mars.
NYHETER

Vatten har existerat på Mars.

Det visar nya fotobevis som har övertygat forskarna.

Nu vill man söka efter andra tecken på att det kan ha funnits liv på Mars.

Länge har forskarna debatterat om vatten har existerat på planeten Mars. Nu verkar de äntligen vara eniga om att vatten har funnits där.

De nya bilderna är tagna med Nasas HIRISE-kamera som finns ombord på rymdfarkosten Orbiter. Det är den mest kraftfulla fotoutrustning som hittills har riktats mot planeten.

– Det är ingen tvekan att Mars är den enda planeten i vårt solsystem som en gång i tiden verkar ha haft samma klimat som på Jorden, säger Chris Okubo som har lett forskningen.

Ljus berggrund

Bilderna visar ett stort kraterområde, Candor Chasma, i en av Mars som kallas Valles Marineris.

Enligt Chris Obuko, och de andra forskarna vid universitet i Arizona som har studerat bilderna, omgärdas linjära sprickor i steniga formationer av något som forskarna kallar ”halos” (glorior) av ljus berggrund som liknas vid cement.

Dessa glorior är enligt forskarna ett tecken på att vätskor, troligtvis vatten, har funnits i området. Mineraler i vätskorna har stärkt och blekt vissa stenområden och gjort dem mer motståndskraftiga mot erosion än andra.

– På jorden är förekomsten av ljus sten runt en spricka ett säkert tecken på att en kemisk förändring har uppstått mellan två vätskor som cirkulerat i sprickan och själva stenformationen, säger Alfred S McEwen som är en av forskarna bakom rapporten till CBS.

Deras forskningsresultat publicerades i torsdags i tidningen Science och presenterades vid ett möte för rymdforskare i San Fransisco.

Liv på Mars

Anledningen till att frågan om vattnet är så fascinerande är att den i sin tur kan ge ledtrådar till om det har funnits någon form av liv på Mars.

Nu ska forskarna försöka se om det går att hitta grundvatten på planeten. Vatten som kan finnas en kilometer under ytan.

Senast i december 2006 rapporterade forskarna om bevis på att vatten kunde finnas under ytan på Mars. Då var det bilder från Global Surveyor som visade kratrar som ansågs vara ett starkt bevis på att vatten kunde ha funnits där för några år sedan – och kanske rentav finns där i dag.

Man jämförde nämligen bilder på två kratrar från 1999, 2001 med bilder från 2004 och 2005 och kunde då se tecken på att vatten hade flutit nedför kratrarnas väggar under den tidsperioden.

Läs mer:

Susanna Vidlund