Nya stadsdelen giftig - halv miljard i saneringen

Marken är full av gift i nya stadsdelen

Foto: BERTIL ERICSON/SCANPIX
Saneringen av industriområdet Lugnet, där Hammarby sjöstad senare byggdes inleddes 1999. En liknande sanering kommer att krävas i Hjorthagen.
NYHETER

Marken där 5 000 nya bostäder ska byggas i Hjorthagen innehåller höga halter giftiga ämnen.

Saneringen kommer att kosta upp till 500 miljoner.

– Kommunen tar inte sitt ansvar och renar bara mindre ytor av marken. I framtiden riskerar gifterna som finns kvar att läcka upp i området, säger Per Schönning, ordförande i Djurgården-Lilla Värtans miljöskyddsförening.

I marken finns ämnen som kan orsaka cancer. Delar av området behöver enligt kommunen inte renas, eftersom gifthalterna i jorden inte är farligt höga. Mest kostar reningen av cirka 3 000–4 000 kvadratmeter mark.

– Marken där användes som depå för industrin och är väldigt giftig, så den renar vi i sin helhet, säger Hans Söderström, miljöexpert på exploateringskontoret, Stockholms stad.

"Skulle egentligen kosta 5 miljarder

Per Schönning är kritisk till hur kommunen hanterar ärendet.

– Om man skulle göra den rening som behövs skulle det kosta cirka 5 miljarder kronor. Nu väljer man att rena bara en bråkdel av marken. Då är det vettigare att inte röra området alls, och istället bygga bostäderna exempelvis vid Norra Kajen, söder om Ropstens tunnelbana. Där är marken redan i dag ren, säger han.

Barn är särskilt känsliga

Enligt Hans Söderström kommer en lukt av tjära att spridas över området när marksaneringen påbörjas.

– Men lukten är inte giftig. De hälsofarliga ämnena finns i fast form, säger han.

Annika Hanberg, docent i toxikologi på Karolinska Institutet, är inte säker på om hon skulle kunna tänka sig att bo i området.

– Om jag ska flytta dit med min familj skulle jag nog vilja undersöka marken väldigt noga innan. Särskilt barn är känsliga, eftersom de exponeras lättare och är känsligare för gifter än vad vuxna är, säger hon

FAKTA/ Så ska marken saneras

Kristina Falk (.se)