Föräldrar driver sina barn till missbruk

Högstadiebarn får sprit av mamma och pappa

NYHETER

En undersökning visar att flera hundra barn i Umeå får sprit från mamma och pappa.

– Bjuder föräldrarna så dricker man mer och då ökar risken för missbruk, säger Marie Sjömar, utredare på Utveckling- och fältforskningsenheten vid Umeå socialtjänst.

De som dricker mest är högstadiekillar i årskurs nio, visar en levnadsvaneundersökning som Umeå kommun har gjort. Det är en större andel som säger nej till alkohol än tidigare, men de som dricker gör det i allt större omfattning. Och det finns olika sätt för högstadiebarnen att få tag på alkohol. För de drygt 250 av högstadieeleverna i Umeå som angav att de har druckit mer än en gång så är det mamma och pappa som bjuder på spriten.

– Det här är naturligtvis inte bra, säger Marie Sjömar.

Risken för missbruk ökar

Den teori som en del föräldrar har att de tror att de gör barnen en tjänst när de ger sina 13-15-åringar sprit har inget stöd i forskningen.

– Om alkoholen är lättillgänglig så ökar risken för missbruk bland ungdomar. En del tror att man kan skydda barnen om man bjuder dem, men det är fel. Undersökningar visar att det är tvärtom, det är då man dricker mer, säger Marie Sjömar.

Attitydförändringar

För att ändra attityden hos en del föräldrar så behövs information, anser kommunen.

– Vi måste berätta för dem om hur allt hänger samman. I de föräldragrupper som vi har haft i Umeå så har det blivit en positiv förändring, det är då färre ungdomar som får alkohol via mamma och pappa, säger Marie Sjömar.

Frida Sjödin