Det här säger lagen om kameraövervakning

NYHETER

Det krävs tillstånd för allmän kameraövervakning när en kamera ska riktas mot en plats dit allmänheten har tillträde.

Tillstånd får ges om intresset av övervakningen överstiger den enskildes intresse av att inte bli övervakad.

De som tar beslutet ska särskilt beakta om övervakningen behövs för att förebygga brott, förhindra olyckor eller därmed jämförliga ändamål.

Källa: Länsstyrelsen