Förlossning sköts upp - barnet avled

Hård belastning orsaken

NYHETER

Hård belastning på förlossningsavdelningen i Malmö gjorde att personalen beslutade att skjuta upp en planerad igångsättning av en förlossning.

På grund av tidigare sjukdom hos modern bedömdes det finnas risker för både barn och moder i samband med förlossningen.

Tanken var att förlossningen i stället skulle sättas i gång nästa dag, men dessförinnan, på kvällen, konstaterades att barnet avlidit, skriver Universitetssjukhuset Mas i ett pressmeddelande.

Händelsen har anmälts till Socialstyrelsen enligt lex Maria.

TT