Våldsam brand i Skånes Fagerhult

Byggnaden var helt övertänd när räddningstjänsten kom till platsen

NYHETER

Det brinner i ett garage med inbyggd värmecentral på en

gård i trakten av Skånes Fagerhult. Byggnaden var enligt

Helsingborgs Dagblads nätupplaga helt övertänd när

räddningstjänsten kom fram.

Arbetet har fått inriktas på att hindra spridning av branden. Ett bilmuseum med gamla Volvobilar ligger i närheten.

Det finns inga uppgifter om skadade.

TT