Ryhovs sjukhus drabbat av vinterkräksjukan

NYHETER

Länssjukhuset Ryhov har drabbats av flera fall av vinterkräksjuka. Nu tvingas sjukhuset införa restriktioner på två avdelningar

– Ett hundratal patienter och vårdpersonal har drabbats hittills, säger Per-Erik Åbom, smittskyddsläkare i Jönköpings län.

Utbrottet av vinterkräksjukan startade för två veckor sedan och spred sig till flera enheter. Sjukhuset tvingades då införa intagningsstopp och besöksförbud på flera avdelningar och kliniker för att förhindra smittspridningen.

”Behandlingar kan ha förskjutits”

Åtgärderna ska dock inte ha inneburit att akut vård har fått ställas in.

– Vissa planerade operationer och behandlingar kan ha förskjutits men inte i särskilt stor omfattning, säger Per-Erik Åbom.

Just nu är det är medicinklinikens avdelning A och delar av geriatriska klinikens avdelning B som är drabbade. Även infektionsklinikens avdelning har fått minska antalet vårdplatser.

I dag är ett tiotal patienter och ganska många i personalgruppen smittade. Totalt har ett hundratal personer drabbats hittills.

På Ryhovs sjukhus hoppas man att de åtgärder som vidtagits ska stoppa smittspridningen.

– I värsta fall kan vinterkräksjukan hålla i sig en månad till, säger Per-Erik Åbom.

Extremt smittsamt

Vinterkräksjukan är ett av de mest smittsamma virus som finns. Inkubationstiden är 12-48 timmar och vinterkräksjukan håller i sig i två dygn. Strikta hygienrutiner är det enda sättet att skydda sig mot smittan. Att ha drabbats av viruset ger ingen immunitet – man kan bli sjuk gång på gång.

20 procent av befolkningen drabbas dock aldrig.

– Det är genetiskt betingat, de saknar den receptor som gör att man smittas, säger Per-Erik Åbom.

Lena Karlsso

ARTIKELN HANDLAR OM