Testamentet: allt till döda sonen Daniel

NYHETER

Enligt ett testamente som Anna Nicole Smith skrev 2001 skulle hennes döda son Daniel Smith få hennes ägor, uppger AP.

Hennes partner Howard K Stern skulle förvalta egendomen till förmån för Daniel Smith.

Men Anna Nicole Smiths mamma, Virgie Arthur, bestrider testamentets giltighet via sin advokat. Advokaten menar att testamentet är ogiltigt eftersom det inte lämnats in till domstol, skriver AP.

Testamentet säger ingenting om var Anna Nicole Smith ville begravas, men det utser Howard K Stern till testamentsexekutor.

David Nannini Nilsson