Så mycket fuskar östgötarna med sina pengar

Myndigheterna står handfallna

NYHETER

Svarta löner, bokförings- och skattebrott. Den ekonomiska brottsligheten har ökat dramatiskt i Östergötland under 2000-talet.

Myndigheterna står handfallna.

Antalet ekonomiska brott i Östergötland. Statistik från Brottsförebyggande rådet. (Klicka på bilden för att förstora.)

Förra året anmäldes 445 ekonomiska brott i Östergötland. Det är en ökning med 65 procent sedan millennieskiftet.

Flest skattebrott

Mest ökar antalet anmälda skattebrott som nästan har tredubblats, visar statistik från Brottsförebyggande rådet.

Men hur många miljoner som egentligen fifflas bort på olika typer av ekobrott i Östergötland är det ingen som vet.

SCB har i sina nationalräkenskaper beräknat att bara de svarta inkomsterna uppgår till ca 130 miljarder per år för hela landet.

Enligt Skatteverket finns de svarta pengarna främst inom uthyrnings- och företagsservicefirmor, parti- och detaljhandel, byggindustri, jordbruk, tillverkningsindustri samt restauranger och barer.

”Ekobrottsmyndigheten jobbar fel”

I loppet mot den ekonomiska brottsligheten hamnar myndigheterna ständigt på efterkälken. Många klagar över ett alltför tandlöst regelverk.

En av dem är Östergötlands landshövding Björn Ericsson.

– Ekobrottsmyndigheten jobbar bara i storstäderna, men den ekonomiska brottsligheten är utspridd över hela landet, påpekar han.

Brottslingarnas försprång gentemot myndigheterna beror till stor del på bristande organisation, anser landshövdingen.

– I dag har vi ett regelverk som på många sätt försvårar utredningsarbetet, där olika myndigheter inte får ta del av varandras information.

Landshövdingen och före detta rikspolischefen placerar ekobrotten högt på graderingsskalen över allvarliga brott.

– Det borde vara ett mer prioriterat område att komma till rätta med. Inte minst eftersom staten faktiskt tjänar pengar på att bekämpa de här brotten.

Erik Wiman