Platskris väntar Malmös skolor

3 200 grundskoleplatser kan bli tomma

NYHETER

Malmös barnfamiljer skyr innerstaden. Nu riskerar grundskolorna att stå med tusentals tomma skolplatser om ingenting görs.

Redan i?dag gapar drygt 1?000 platser tomma i Malmös skolor.

– Det är helt enkelt så att de som bosätter sig i exempelvis innerstaden inte är i grundskoleåldern, utan äldre personer. Därför måste vi nu anpassa oss efter verkligheten, säger skolkommunalrådet Agneta Eriksson(s).

Statistiken talar sitt tydliga språk. Malmös befolkning ökade från 2005 till 2006 med 2 129 personer.

3 200 tomma platser

Men i åldersgruppen 5 till 14 år minskade befolkningen med 795 personer och de stadsdelar som står för den största minskningen är Hyllie, Rosengård och Södra innerstaden.

Den enda stadsdel som uppvisade en positiv befolkningsutveckling i åldersgruppen är Limhamn-Bunkeflo.

Detta gör att Malmös skolor riskerar att stå med drygt 3?200 tomma grundskoleplatser om fem år – med en onödig lokalkostnad på runt 32 miljoner som följd.

– Ett sådant slöseri är inte rimligt, konstaterar Agneta Eriksson.

Omvandlar till förskoleplatser

En arbetsgrupp inom stadskontoret har därför tagit fram förslag om att omvandla grundskoleplatser till förskoleplatser.

Befolkningsgruppen 0–4 år ökar nämligen stadigt i så gott som alla stadsdelar, och om tio år kommer grundskoleplatserna troligen att behövas igen.

– Därför gör vi oss inte av med några lokaler, utan bygger i?stället om till förskolor som sedan kan förvandlas tillbaka till skolor, säger Agneta Eriksson.

FAKTA/Skolplatser

Maria Wernhult (.se)

ARTIKELN HANDLAR OM