Saab granskas i mutskandal

Foto: AP Photo
NYHETER

Svensk åklagare ska granska hur det gick till när det svenska stridsflygplanet Gripen hamnade i Tjeckien.

Enligt SVT:s Uppdrag granskning var Saab och brittiska partnern BAE Systems beredda att betala hundratals miljoner kronor i mutor.

På begäran av brittiska myndigheter har tjeckisk polis dragit i gång en utredning om mutanklagelser mot försvarskoncernen BAE Systems. Den misstänkta affären gäller Saabs och BAE:s försök att sälja 24 Gripenplan till Tjeckien i slutet av 1990-talet och början av 2000-talet.

Uppdrag granskning kunde på tisdagskvällen redogöra för hur den brittiske kampanjgeneralen för försäljningen hade en anslagstavla med bilder på tjeckiska parlaments- och regeringsledamöter i sitt arbetsrum. Där kartlades politikernas inställning till Gripen.

I programmet berättade en senator, Jitka Seitlová, om hur hon utlovats fördelar om hon röstat för affären. SVT visar hur hemliga agenter anlitades för att affären med Tjeckien skulle gå i lås. Deras avtal skulle ge dem hundratals miljoner kronor i provision.

Skrev under

Några svenskar pekas också ut för att ha varit delaktiga, bland andra en tidigare chef vid Saab som skrivit under ett av de höga provisionsavtalen.

Vid tiden för affären delade Saab och BAE upp marknadsföringen av flygplanet mellan sig. BAE skötte kontakterna med Tjeckien. Samarbetet formaliserades 2002 i samriskbolaget Gripen International, som Saab sedan 2005 äger helt och hållet.

Den stora försäljningen av Gripen gick dock i stöpet. I stället ingicks 2004 ett hyresavtal mellan svenska och tjeckiska staten om 14 Gripenplan. I avtalen mellan Försvarets materielverk (FMV) och Saab finns klausuler om att inga agenter eller provisioner får förekomma.

Uppdrag granskning presenterar nu dokument som visar att agenter var inblandade även i leasinguppgörelsen. En av agenterna som var med vid den första affären medverkade och fick mångmiljonbelopp i arvode.

– Det är oacceptabelt. Det får absolut inte förekomma, säger Arne Hedén, vid FMV till Uppdrag granskning.

FMV ska inleda en granskning

Svensk åklagare granskar

Den tjeckiska utredningen intresserar den svenska riksenheten mot korruption.

– Huvudfrågan här rör BAE Systems, men eftersom Saab är kopplat till BAE är problemet huruvida Saab deltog, om mutor betalades ut, säger överåklagare Christer van der Kwast till den brittiska affärstidningen Financial Times.

Han har redan börjat granska affären.

Saab har informellt varit i kontakt med van der Kwast, bekräftar Helena Stålnert, informationsdirektör vid bolaget, och utlovar fullständigt samarbete med överåklagaren. Men hon anser inte att Saab gjort något fel.

– Självklart måste det här undersökas. Eftersom det här ska undersökas av myndigheterna kan vi inte diskutera några detaljer. Vi har ett regelverk för hur vi gör våra affärer och vi anser att vi följer det. Vi följer också de lagar som finns, säger hon till TT.

BAE Systems, världens fjärde största försvarskoncern med en årlig försäljning på motsvarande 150 miljarder kronor, är föremål för en lång rad utredningar om mutbrott i hemlandet. Den brittiska ekobrottspolisen intresserar sig bland annat för bolagets affärer med Sydafrika, Rumänien, Saudiarabien, Chile, Qatar och Tanzania

TT