Föräldrar köper ut till sina barn

Var fjärde 15-åring som dricker får alkoholen genom föräldrarna

NYHETER

Föräldrar är den andra vanligaste källan till alkohol för högstadieungdomar.

– De barnen blir lättare beroende av alkohol, säger Lena Nyman, drogförebyggare på Västerås kommun.

Högstadielever får, enligt Lena Nyman, i första hand tag på alkohol genom kompisars äldre syskon eller äldre kompisar, i andra hand genom föräldrar. Det betyder att omkring var fjärde 15-åring som dricker alkohol i Sverige får den genom sina föräldrar.

Lättare missbrukare

Lena Nyman säger att många föräldrar ger barnen alkohol i tron att ”då vet vi vad de dricker och hur mycket de dricker.”

– Det föräldrarna inte förstår är att det barnen dricker hemma många gånger är drinken före fördrinken.

När de sedan går ut med kompisar dricker de mycket mer.

– Undersökningar visar att barn som får alkohol hemma lättare blir beroende än vad barn som inte får alkohol hemifrån blir, säger Lena Nyman.

Okunniga föräldrar

2004 uppgav 23.6 procent av eleverna i sjuan i Västerås att de under det senaste året känt sig berusade mer än en gång. 2006 hade den siffran sjunkit till 21.5 procent. Och det tycker Lena Nyman är en glädjande utveckling. En förklaring tror hon kan vara att kommunen sedan ett par år tillbaka arbetar aktivt med information till föräldrarna redan från sjuan.

– Vi försöker ge föräldrarna kunskap som de kan luta sig tillbaka sig på i diskussionerna med sina barn.

För hon tror att det oftast handlar om okunskap hos föräldrarna.

– De blir förskräckta när de vi visar på sambandet mellan alkohol hemma och missbruk.

Maria Soläng