Martin Timell bidrar till Umeås sopberg

Folk slänger hela inredningar i soporna

NYHETER

Allt fler TV-apparater, möbler och inredningar dumpas på länets soptippar.

Martin Timell kan ha med saken att göra.

– Folk slänger ut hela inredningar nu för tiden, säger Jan-Olof Åström, sektionschef för hushållsavfall på Umeva.

Avfall som buntas ihop och slängs fast det borde sorteras före är ett problem för stora delar av landet. Men i Umeå verkar det som om folk börjar ta till sig återvinningstanken. Det stora antal osorterade sopor som hushållen dumpar per år har nu börjat sjunka och har just passerat under 20 000 ton medan de sorterade soporna ökar.

– De tar små steg framåt. Man bryr sig relativt mycket och följer systemen, säger Jan-Olof Åström.

Timelleffekten

Men annat är det med grovsoporna. TV-apparater, möbler, cyklar?allt slängs i högre grad nu än tidigare. Sådana produkter stod för cirka 13 000 ton av sopberget förra året.

– Folk har för gott om pengar nu och så blir saker billigare. Även Martin Timelleffekten håller i sig, folk slänger ut hela inredningar, säger Jan-Olof Åström.

Det som skulle få Umeåborna att hejda avfallsfrenesin beror enligt Jan-Olof Åström på hur bankerna beter sig.

– En ränteökning på två till tre procent skulle nog lugna ned flödet, säger han.

Frida Sjödin