Lönsamt läsa mer språk och matte

Smarta val ska ge extra poäng

NYHETER

Gymnasister som läser mer språk och mer krävande matematik belönas i fortsättningen när de söker till universitet eller högskola, skriver utbildningsministern Lars Leijonborg i ett debattinlägg.

Leijonborg retar sig på att det i dag går att få lättförtjänta poäng på ämnen som vinkunskap och manikyr. I stället vill han stimulera gymnasieeleverna att läsa mer språk och svårare matematik - något som studenterna sedan behöver i den högre utbildningen.

Överkurserna ska ge högst 2,5 poäng extra utöver de 20 poäng som i dag är maximalt möjliga, skriver Leijonborg i Dagens Nyheter där han presenterar de nya intagningskraven för den högre utbildning som regeringen lägger fram på onsdagen.

Gäller alla moderna språk

Det blir obligatoriskt med godkända betyg i engelska, matematik och svenska för att överhuvudtaget komma in på högre utbildning. Dessutom ges en extra meritpoäng till den som är minst godkänd i ett B-språk och ytterligare en halv poäng för godkänt i ett C-språk.

Extrapoängen gäller alla moderna språk, inte bara franska, spansk och tyska utan även bland andra ryska, kinesiska och italienska.

Mer kvalificerade kurser i den obligatoriska engelskan ger också ytterligare poäng.

Även matte belönas

Att läsa den mest avancerade matematiknivån, E-kursen, ska ge en halv extrapoäng. Den som läser en fördjupningskurs i matematik en nivå över behörighetskravet får en halv poäng till och två nivåer över kravet kan ge ännu en halv poäng, skriver Leijonborg.

En meritpoäng blir möjlig för elever som läser ämnen och kurser med tydlig specialisering på ett område som de sedan vill studera på högskolan. Till exempel kan fördjupningskurs i kemi ge en extrapoäng vid ansökan till de tekniska högskolorna.

Slopar 25:4

Samtidigt med de nya kraven lägger regeringen fram sitt omstridda förslag om att slopa den så kallade 25:4-regeln. Den ger i dag den som är minst 25 år och har arbetat minst fyra år möjlighet till en högskoleplats.

TT