Tvingade gamla att lämna sina hem

Nu polisanmäls handläggaren

NYHETER

Sex gamla människor i Norrköping tvingades att flytta från sina hem mot sin vilja.

Nu anmäler kommunen den ansvariga handläggaren.

De drabbade personerna är alla över 80 år gamla, men helt klara i huvudet. Gemensamt för dem är att ingen har velat lämna sina hem.

Det har den kvinnliga handläggaren inte tagit någon hänsyn till.

Vid årsskiftet uppdagades det hur hon tvingat de gamla att flytta till olika kommunala boenden.

Flera gånger har även anhöriga ansett att de gamla bör flytta från sina hem, men enligt socialtjänstlagen ska människor som söker hemtjänst eller särskilt boende har rätt till självbestämmande och kommunen ska respektera personernas integritet.

Nu har kommunen stängt av kvinnan och även valt att göra en polisanmälan.

Allvarligt kränkta

Lars Carlsson, chef för vård och omsorgskontoret i Norrköping, säger till Folkbladet att handläggarens agerande allvarligt kränkt de sex åldringarnas rätt att bestämma över sig själva.

Förutom de fall där kvinnan uppenbart har brutit mot lagen har det uppdagats ytterligare ett 20-tal fall där kvinnan slarvat med dokumentation. Även dessa ärenden kommer att granskas i polisutredningen.

Erik Wiman