Pyttesmå DNA-spår kan fälla brottsling

Uppsalaforskare förfinar tekniken

NYHETER

Stockholm

Varje dag släpper en människa tusentals celler. Därför är det i praktiken omöjligt att inte lämna spår av DNA efter sig på till exempel en brottsplats.

Det är bakgrunden till den avhandling som doktoranden Martina Nilsson lägger fram på institutionen för genetik och patologi vid Uppsala Universitet på fredag.

I sin forskning har hon förfinat metoder för att med hjälp av mitokondrie-DNA snabbare än hittills ta fram bevis. Hon har drivit arbetet så långt att det räcker med mycket små mängder av spår från en brottsling. Hennes analys behöver mindre än en cell som material, skriver Smålandsposten.

Martina Nilssons forskning blir betydelsefull vid undersökning av brottsplatser där det säkrats mycket små mängder DNA och där de analyser som är standard i dag inte räcker till. Samtidigt har hon funnit en teknik att skilja på olika slags spår som blandats när fler än en person varit på platsen.

Till sin doktorsavhandling har Nilsson använt material från flera avslutade brottsutredningar, bland annat från Helénmordet i Hörby. Hon har arbetat i sex år på institutionen för genetik och patologi varav hon ägnat de fem senaste åt sin avhandling.

TT