Biskop Ytterberg går i pension

Efter 20 år i Västerås stift

NYHETER

Claes-Bertil Ytterberg, biskop i Västerås stift går i pension den 1 maj 2008. Han vigdes till biskop 1988 och är den äldste biskopen i Norden, till tjänsteår sett.

Foto: Jim Elfström
Claes-Bertil Ytterberg har varit biskop i Västerås stift sedan 1988.

- Kyrkan har genomgått stora förändringar under dessa år, vilket har varit roligt och spännande. Vi har en bra anda i stiftet och en öppenhet för kyrkans närvaro i samhället. Den traditionen hoppas jag fortsätter även när jag har gått i pension, säger Ytterberg i ett pressmeddelande.

Tidigast i under senare delen av hösten kommer valprocessen med provval och val av ny biskop komma i gång. Mottagning av den nya biskopen i Västerås domkyrka beräknas ske Pingstdagen den 11 maj 2008

Maria Soläng