Mututredningen mot Saab fortsätter

NYHETER

Överåklagare Christer van der Kwast fortsätter sin ”informationsinhämtning” i fråga om misstänkta mutbrott i samband med att Gripen skulle säljas till Tjeckien.

”Det går ännu inte att bedöma om det finns anledning att inleda en förundersökning, men beslut i förundersökningsfrågan kommer inom kort,” skriver van der Kwast i ett pressmeddelande på onsdagen.

Misstankar om bestickning i samband med Saabs och brittiska BAE Systems försök att sälja Gripen till Tjeckien har utretts tidigare. Förundersökningen avslutades i fjol utan att man kunnat identifiera någon misstänkt eller upptäcka grunder för att utredningen skulle drivas vidare, skriver van der Kwast.

SVT-håller på material

Att riksenheten mot korruption, som van der Kwast leder, ändå inhämtar information beror på underhandskontakter med den brittiska ekobrottspolisen, som driver utredningar av Gripenaffärer i Tjeckien och Sydafrika.

Fortsatta sådana kontakter beräknas kunna ge ytterligare underlag, skriver överåklagaren.

Christer van der Kwast har också vänt sig till SVT för att försöka få del av dokumentationen bakom Uppdrag gransknings reportage om Gripenaffären i Tjeckien. Han vill också komma i kontakt med den anonyma källa som framträder i programmet. På båda punkter har han fått nej från SVT, uppger van der Kwast.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM