Bonus – under tystnadsplikt

Anställda på Swedbank hotas med indragen bonus – ”Det är utpressning”

NYHETER

Det är bonustider på Swedbank Markets, men innan de anställda får ut sin gratifikation måste de skriva under ett avtal om tystnadsplikt.

Om personalen berättar om sin bonus för någon annan anställd eller någon utanför företaget riskerar de att bli av med pengarna.

Men sedan systemet blivit omskrivet backar banken.

En anonym källa berättar för di.se om systemet och har också visat det avtal som alla anställda som är aktuella för bonus har tvingats att skriva under. I avtalet står bland annat:

”Den anställde skall iaktta sekretess och lojalitet och sålunda inte delge andra anställda på Föreningssparken AB eller utomstående uppgifter rörande det tantiem eller den gratifikation som må ha beslutats för denne eller de regler för tantiem eller gratifikation som gäller på arbetsplatsen. Den som underlåter att iaktta denna bestämmelse förlorar sin rätt till beviljad tantiem eller gratifikation.”

Utpressning

– Alla är internt medvetna om att det är utpressning. Om du inte skriver på avtalet får du inte den ersättning du är berättigad till. Folk vågar inte prata med varandra om bonusar, säger en anonym källa på Swedbank Markets till di.se.

– De är allmänt känt att detta är vansinne. Varför gör ledningen på detta vis? Står de inte för de ersättningarna de betalar ut?

Backar

Annika Wijkström, vice vd på Swedbank Markets säger till di.se att banken nu kommer att se över sina rutiner vid bonusutbetalningar.

– Vi har haft detta avtal i många år i Swedbank Markets. Jag har trott att det varit branschstandard, säger Annika Wijkström till tidningen.

– Jag har inga problem med att se över detta. Jag vill inte att vi ska ha ett otidsenligt avtal, fortsätter hon.

Enligt henne införde banken en gång avtalet för att undvika att personalen jämförde sina bonusar. Man befarade att sådana jämförelser skulle kunna skapa missämja. Och framförallt driva upp ersättningarna.

Yttrandefrihet

På andra banker känner man inte igen systemet:

– Vi har inget sådant. Det finns något som heter yttrandefrihetslagen. Folk har rätt att berätta vad de vill. Det är inte så här vi bedriver vår verksamhet, säger chefen för Handelsbanken Capital Markets, Erik Wikström till di.se.

Robert Triches