Utsläpp av radioaktivt vatten på kärnkraftverk

NYHETER

En kubikmeter radioaktivt processvatten vällde ut ur en tank i en av reaktorernas avfallstationer på Oskarshamns kärnkraftverk i torsdags.

Det var ett trasigt nivålarm som orsakade utsläppet av radioaktivt vatten.

Enligt SVT:s Smålandsnytt var det en tank som höll på att fyllas med radioaktivt vatten som svämmade över. Ungefär en kubikmeter radioaktivt vatten rann ut på området.

Om nivålarmet hade fungerat skulle det ha varnat när tanken var på väg att fyllas. I stället var det personalen som upptäckte översvämningen.

Händelsen rapporterades till Statens strålskyddsinstitut (SSI) i fredags, skriver Barometern/Oskarshamns-Tidningen.

Ska utredas

Det radioaktiva processvattnet - en blandning av så kallad jonbytarmassa och vatten - hamnade i en pumpgrop inne i kärnkraftverket. En besvärlig sanering väntar.

Jonbytarmassa är ett organiskt material i bland annat vattenreningsfilter i kärnkraftverk

Oskarshamns kraftgrupp (OKG) som äger kärnkraftverket har samtidigt fått ett föreläggande från SSI om att utreda varför radioaktivt vatten hamnat på fel ställe i processystemet i reaktor 2.

Över gränsvärdet

Enligt OKG är det inte tillfredsställande "att radioaktiva ämnen konstateras på ett ställe där de inte förväntas". Radioaktiviteten hade nått över gränsvärdet 500 becquerel per liter. Några risker för driften förelåg dock inte.

– Vi bedömer inte att det här har fått några allvarliga strålskyddskonsekvenser för personalen, och det har inte varit några som helst utsläpp till omgivningen, säger Statens strålskyddsinstituts informationschef Ulrika Lyth till TT.

De kraftverksanställda som sanerade det slam och vatten som runnit över tanken fick en stråldos på 6 av på ett år tillåtna millisievert.

– Det är försumbart, säger Lyth.

TT