Gravida ses som en risk

Jämo får in 30 diskrimineringanmälningar per år

NYHETER

Anna Eriksson är inte ensam om att bli diskriminerad för att hon väntar barn. Eva Nikell, informationschef på Jämo, säger att många unga kvinnor funderar på hur de ska svara på frågor från arbetsgivare som gäller om de vill ha barn.

I Anna Erikssons fall erkände Försäkringskassan att de hade gjort fel. Men ofta är det svårt att bevisa diskriminering eftersom ord står mot ord.

De senaste fyra åren har Jämo fått in omkring 30 diskrimineringsanmälningar per år av den här typen. Eva Nikell, informationschef på Jämo, säger att många unga kvinnor funderar på hur de ska svara på frågor som gäller om de vill ha barn. De är rädda för att en vilja att ha barn ska resultera i att de blir mindre attraktiva på arbetsmarknaden.

– Tyvärr är det fortfarande en realistisk riskbild. Det är många arbetsgivare som tänker att det går inte med någon som är gravid.

Gravida ses som en risk

Eva Nikell säger att det här ur ett samhälleligt perspektiv är en viktig fråga för jämställdheten. För om kvinnan ses som en risk på arbetsmarknaden på grund av hon kan få barn kommer det leda till diskriminering på en rad områden.

– Det här är till exempel en av grundbultarna när det handlar om lönediskriminering. Om man börjar komma efter här så kommer man efter hela tiden.

Individualiserad föräldraförsäkring - en lösning

Eva Nikell säger att många arbetsgivare lätt tänker flera steg när de får höra att en kvinna är gravid.

– De tänker ofta att det också är kvinnan som tar ut en större del av föräldraledigheten. Och sedan att det främst är kvinnan som är hemma med sjukt barn. Oavsett om det stämmer eller inte.

Eva Nikell tror att ett sätt att komma till rätta med det här är en individualiserad föräldraförsäkring.

– Då skulle inte heller graviditeten uppfattas som ett problem eftersom de flesta jobbar under den största delen av graviditeten.

Maria Soläng