Nattåg till Umeå kan försvinna

Lok och vagnar i så dåligt skick att trafiken hotas

Foto: Casper Hedberg
NYHETER

Vagnar och lok är i så dåligt skick att nattågen mellan Stockholm och Umeå kan försvinna nästa avtalsperiod.

– Ersättningen från staten räcker inte till, säger Pär-Erik Westin, avtalshandläggare på Rikstrafiken.

De vagnar som finns i dag kommer att rustas upp för att klara att gå fem till tio år till, men sedan är det kört för dem. De är i så dåligt skick att Rikstrafiken inte tror att de klarar en upphandlingsperiod till. Det tillsammans med svikande resesiffror gör att nattågen från Stockholm till Umeå kan försvinna om några år. Under 2005 var det drygt en halv miljon människor som åkte nattåg från Göteborg upp till Narvik. Det är drygt 100 000 färre resande än för fem år sedan.

– Vi har fått konkurrens från lågprisflyget och det påverkar tågresandet, säger Pär-Erik Westin.

Miljardbelopp

Men det stora problemet är de undermåliga vagnarna och loken. De måste bytas ut snart, men ingen har råd att göra det. Rikstrafiken räknar med att cirka 15 nya lok och ett åttiotal nya vagnar kommer att kosta upp till 1,5 miljarder kronor att investera i.

– Vi får cirka 50 miljoner från staten i dag men den ersättningen räcker inte till, säger Pär-Erik Westin.

Budgeten måste hållas

Rikstrafikens roll är att stå för underskott för företag som inte är ekonomiskt lönsamma för att trafiken ska upprätthållas. Men frågan är om de kan klara den miljardsmäll som nattågen kommer med.

– Rikstrafiken har en budget som måste hållas. Skulle framtida anbudspris ligga på en nivå som är högre än alla förväntningar så har vi naturligtvis ett problem, säger Pär-Erik Westin.

Frida Sjödin