Sopexplosion i Västmanland

Soporna ökade med 9000 ton på två år

Foto: Vafab miljö
Vi blir bättre på att återvinna men också bättre på att konsumera. Mellan 2004 och 2006 ökade sopmängden på återvinningscentralerna i Västmanland med 9000 ton.
NYHETER

På två år ökade mängden grovsopor på återvinningscentralerna i Västmanland med 9000 ton.

– Jag tycker att man kan säga att vi har fått mer av ett slit och släng- samhälle, säger Tomas Larsson, driftschef för återbruken i Västmanland.

Återvinningscentralerna i Västmanland får in allt mer sopor. 2004 tog de om hand om 65 000 ton. 2006 hade den siffran stigit till drygt 74 000 ton.

Tomas Larsson tror att en förklaring är att vi konsumerar mera och kastar saker i snabbare takt än tidigare.

– Till exempel en tv som byts ut till en platt-tv. Det är väl ett tecken på ett slit och släng- samhälle, säger han.

Timell-effekten

Tomas Larsson tror också att folk har påverkats av alla inrednings- och ombyggnadsprogram. Tidigare hade folk kök och badrum längre än vad de har i dag.

– Folk bygger om mer själva – den så kallade Timell-effekten, säger han.

Allt det här genererar mer sopor. Och även om folk i gemen har blivit bättre på att återvinna har man alltså samtidigt blivit bättre på att konsumera. Och det i sig är inte särskilt bra för miljön.

– Det vore bättre för miljön om det inte uppstod så mycket avfall. Men om det väl uppstår är det bra att det återvinns, säger Tomas Larsson.

Tänker inte på miljöeffekterna

Han tror inte att alla tänker på att det inte är särskilt miljövänligt att konsumera mycket.

– Man undviker inte att rusta upp sitt kök för att det blir mer sopor. Men de sopor som kommer ut av det är man bättre på att sopsortera.

Maria Soläng

ARTIKELN HANDLAR OM