Våg av salmonella drabbar Skånes katter

Veterinär varnar: Håll katten borta från köket

NYHETER

Elva katter i Skåne har under de senaste veckorna smittats av salmonella. Nu varnar länsveterinär Lennart Sjöland för att ha katter i köket och i närheten av småfåglar.

Foto: Emil Malmborg/Bildbyrån
Kattuppfödaren Katinka Hindmo är inte så orolig för att hennes katter ska bli sjuka. Hon håller med om att fågelbord är ett hälsoproblem för djuren.

Den varma vintern kan ha orsakat vågen av salmonellasmitta bland skånska katter. Värmen har gjort att antalet småfåglar, som tros vara smittobärarna, är fler än normalt och sjukdomar smittar lättare ju fler djur som finns.

Smittats av fåglar

– Normalt sett är det väldigt ovanligt med salmonella bland katter under den varma tiden på året. Men även för att vara vinter är det här ett ovanligt högt smittotal, säger Lennart Sjöland.

Troligtvis har katterna smittats då de fångat fåglar vid fågelbord. Dit söker sig fåglarna för att få föda under vintern. Om kattägare inte sköter sin hygien ordentligt kan även de bli smittade.

– Ja, smittan kan överföras från katterna till oss människor. Men det är inte så att smittan flyger runt i luften. Det är främst katternas avföring som bär på smittan, säger han.

Kattuppfödaren Katinka Hindmo har tio katter varav en, tioåriga Alice, får gå ute. Hon är inte särskilt orolig för salmonellasmitta, men menar att fågelbord utgör ett problem.

Ingen antibiotika

– Utekatter tar småfåglar, så är det bara. Och fågelbord och fat med fågelfrön är alltid en smittkälla eftersom fåglarna står i maten så att avföring blandas med mat, säger hon.

En katt som smittats av salmonella behandlas inte med antibiotika utan infektionen får läka ut av sig själv. Annars finns det risk för att katten utvecklar resistens mot antibiotikan.

– I allvarliga fall kan katterna få stödbehandling med till exempel vätskeersättning, säger Lennart Sjöland.

Så skyddar du dig

Kajsa Sigvardsson, Maria Wernhult (.se)