Akut brist på personnummer

Skatteverkets generaldirektör vill reformera systemet

NYHETER

Personnumren är på väg att ta slut.

I takt med att nya personer flyttar till Sverige ökar bristen på personnummer.

Nu vill Skatteverkets generaldirektör Mats Sjöstrand reformera systemet och ändra våra personnummer.

Personnumret infördes 1947 i Sverige och alla som är folkbokförda i Sverige har ett. Det föds cirka 500 barn i Sverige varje dag och till dem räcker dagens personnummer.

”För varje enskild födelsedag finns det 499 personnummer för kvinnor och 500 för män att tillgå”, skriver Sjöstrand i DN Debatt i dag.

Dock behöver även alla de som flyttar till Sverige också ett personnumer det är då som problemet har uppstått, enligt Sjöstrand.

”I en global värld där människor flyttar och rör sig allt mer fram och tillbaka över gränserna ställs det nya krav på folkbokföringen. Eftersom personnumret är unikt och det finns historisk information kopplat till det så kan det bara användas en gång”, förklarar han.

Inflyttning till Sverige

Problemet som har uppstått nu gäller främst cirka 15 födelsedatum som använts schablonmässigt när personer som flyttat till Sverige inte har kunnat styrka sitt födelsedatum. Enligt Sjöstrand är det datumen 1 januari och 1 juli under vissa år under slutet av 1950-talet och början av 1960-talet som det rör sig om.

Han menar att man skulle kunna lösa problemet med en tiosiffrig nummerkombination som saknar information om födelsetid och kön. Då skulle man kunna få ett närmast obegränsat antal personnummer, menar han.

Berör alla

Därför har han nu bett regeringen om att snarast få möjlighet att tilldela personnummer som inte avspeglar personens födelsedatum, för att lösa den akuta situationen.

I det långa loppet måste man dock hitta en mer långsiktig lösning på problemet.

”En sådan förändring skulle beröra alla människor i Sverige och få stora konsekvenser för alla de myndigheter, företag och organisationer som har personnummer i sina register och datasystem. Samhällets kostnader för att ställa om datasystem på ett säkert och effektivt sätt kommer också bli stora”, skriver Sjöstrand.

Exakt hur problemet ska lösas är oklart. Det ska utredas och det finns flera lösningar, bland annat en ny tiosiffrig nummerkombination, alternativt att lägga till ytterligare en extra siffra eller avskaffa kontrollsiffran.

Om svenska personnumret:

Läs mer:

Susanna Vidlund