Dubbelt så många vill skuldsanera

Men det blir inte lättare efter nya lagen

NYHETER

Över dubbelt så många Värmlänningar ansökte om skuldsanering i januari jämfört med förra året.

Men det är inte säkert att alla får det.

– Det blir inga lättnader vad gäller kraven, säger Anna Jansson, pressombud för kronofogdemyndigheten i Karlstad.

Troligtvis är det den nya lagen om skuldsanering som har gjort att över dubbelt så många värmlänningar ansökt om att få hjälp med sina skulder. I januari i fjol ansökte 16 personer om skuldsanering. Årets siffra är 36. Under 2007 kom det in 701 ansökningar i hela landet och det är mer än en fördubbling jämfört med året innan.

– Många har säkert väntat med att söka tills den nya lagen gäller och vi har förberett oss på en anhopning av ansökningar i början av året. Vi följer hela tiden utvecklingen så att väntetiden för den som söker inte ska bli för lång, säger Louise Pihl, teamledare i Malmö.

Inte lättare att bli godkänd

Enligt den nya lagen har den som är skuldsatt rätt till råd och hjälp från kommunernas budget- och skuldrådgivare, så ett ökat tryck väntas även där.

Men det kommer inte att bli lättare att bli godkänd bara för att vägen dit är breddad.

– Skillnaden är att det blir en snabbare väg att gå. Men det blir inga lättnader vad gäller kraven, säger Anna Jansson.

Som skuldsatt måste man uppfylla flera krav för att få hjälp av kronofogdemyndigheten med att bli av med sina skulder.

– Kunden ska bland annat vara i en viss ålder och inte ha något brottsligt förflutet. Sedan ska skulderna vara så stora att personen inte kan betala dem under en överskådlig framtid, säger Anna Jansson.

Frida Sjödin