Rekordmånga vill skuldsanera

Men långt i från alla får

NYHETER

Ansökningarna om skuldsanering har rekordökat i Örebro. Men långt ifrån alla får sin ansökningar beviljade.

– Många tror att det har blivit lättare att få skuldsanering, det stämmer inte, säger Anna-Carin Åström, chef för skuldsaneringen på kronofogdemyndigheten.

I januari 2006 ansökte 5 personer i Örebro län om skuldsanering. Under samma period 2007 kom 23 ansökningar in. Troligtvis beror den kraftiga ökningen på den nya lagen om skuldsanering som trädde i kraft vid årsskiftet.

– Många har säkert väntat med att söka tills den nya lagen gäller och vi har förberett oss på en anhopning av ansökningar i början av året, säger Louise Pihl, teamledare i Malmö.

Samma krav som tidigare

Tanken med nya lagen är att den skuldsatte snabbare ska slussas in i processen. Men det betyder inte att det blir lättare.

– Det är fortfarande samma krav för at få sin ansökan beviljad, säger Anna-Carin Åström.

Även i riket ökade ansökningarna kraftigt under årets första månad jämfört med samma period förra året, från 314 till 701.

Ann-Carin Åström säger att de flesta som har fått problem med skulder är personer vars livsstiuation plötsligt har förändrats.

– Det är oftast vanliga personer som till exempel har blivit arbetslösa, sjuka eller skiljt sig.

Maria Soläng