Anna Nicoles begravning stoppad

NYHETER

NEW YORK. Anna Nicole Smiths begravning stoppas.

Hennes mamma bröt i går vapenvilan med Howard K. Stern och begärde i domstolen att dotterns kropp hålls kvar i Florida. Efter torsdagens absurda domstolsförhandlingar, i vilka den gråtande domaren Larry Seidlin gav dottern Daniellynns advokat rätten till Anna Nicole Smiths kvarlevor, såg det ut som att parterna slutit fred.De meddelade att de enats om att Anna Nicole ska begravas intill sonen Daniel på Bahamas. Men i går tog stridigheterna fart igen. Virgie Arthur begärde i en akut skrivelse till domare Seidlin att begravningsplanerna stoppas.

Per Bjurman