Handelsfartyg i sjönöd vid Öland

Fartyget har nu nått in i Kalmarsund - läget är stabilt

NYHETER

Det lettiska handelsfartyget Rodsher med elva man ombord råkade i sjönöd söder om Öland efter att man fått kraftig slagsida.

– Det blåser kuling och läget är kritiskt, sa Peter Harrysson på sjöräddningscentralen MRCC vid 16-tiden.

En timme senare har situationen förbättrats.

Rodsher var fullt lastat med virke och tappade en del av sin däckslast i det hårda vädret. I och med det blev båten instabil och fick slagsida på mellan tio och femton grader.

– Vi försöker nu få in henne i Kalmarsund där det är mer lä än öster om Öland, säger Peter Harrysson. Det är första prioritet.

I området blåser kulingvindar från sydost.

Enligt MRCC ska ingen person ha skadats.

Vid 17-tiden hade läget förbättrats i och med att fartyget kommit in på lugnare vatten i kalmarsund. Rodscher är på väg till Kalmar där man kommer att lasta om.

– Kaptenen uppger att fartyget är stadigt och att det ser bra ut. Men vi avvaktar ytterligare en halvtimme innan vi blåser av helt, uppger MRCC vid 17.20-tiden.

En båt från sjöräddningssällskapet från Grönhögen på Öland finns på plats och en kustbevakningsbåt är på väg. Under sjödramat har helikoptrar stått stand-by.

Robert Triches