”Patienterna bor bland möss och kackerlackor”

NYHETER

 Walter Reed-sjukhuset har hamnat i blåsväder.

Washington Post avslöjar nu usla levnadsförhållanden för de svårt skadade soldaterna som återvänt från Irak.

På ett patienthotell vid sjukhuset rapporterar tidningen om mögel, kackerlackor, möss, läckor och söndervittrade väggar.

Samtidigt som militärsjukvården för soldater i fält förbättrats radikalt med snabba helikopterevakueringar och transport till militärsjukhus i Tyskland och USA är verkligheten en helt annan för hundratals sårade som genomgår längre rehabilitering för brännskador, blindhet eller psykiska problem.

Washington Post/SvD