Planer på 15 000 nya bostäder i stan

Ändå behövs fler: Efterfrågan är mycket större än det vi har byggt

Foto: Skisser Poseidon
Poseidon bygger nya bostadsområden bland annat i Gårda och på Eriksberg. Sammanlagt ska 15 000 nya bostäder byggas i Göteborg.
NYHETER

Göteborg ska bli tätare. Minst 10 000 nya bostäder ska byggas de närmsta fem åren.

Främst satsar man på de centrala delarna av stan.

En byggboom drar över landet. Under förra året byggdes drygt 40 procent fler lägenheter i Sverige jämfört med året innan.

Svårt för unga

Även i Göteborg har byggandet tagit fart. Men de 1?650 lägenheter som byggdes färdigt och de 2?089 som påbörjades under förra året är inte tillräckligt. Befolkningen ökar hela tiden och är snart uppe i 500 000.

– Efterfrågan är mycket större än det vi har byggt. Framförallt är det unga som har svårt att hitta bostad, säger Anneli Hultén (s), kommunalråd med ansvar för stadsplanering.

Men Göteborg är en gles stad med mycket plats för nya bostäder på central mark. Gårda, Skeppsbron, Kvillebäcken och Västra Eriksberg är exempel på områden där man satsar på nybyggen framöver.

– Strategin är att komplettera bebyggelsen i de delar som redan har bra kollektivtrafik. Vi ska inte öppna nya stora områden förrän vi har en utbyggd kollektivtrafik även där, säger Ingrid Sondén som är samhällsplanerare på stadsbyggnadskontoret.

Fokus på centrala stan

Gamla beslut gör att det ändå pågår en viss nyproduktion i mindre centrala områden som Torslanda, Askim och Kärra.

– Men efter 2010 kommer produktionen att koncentreras ännu mer till centrala Göteborg, säger Erik Gedeck, informationsansvarig på Fastighetskontoret.

De närmsta fem åren finns nästan 15?000 nya bostäder planerade i Göteborg.

– Så mycket kommer inte att byggas, det vet vi av erfarenhet. Det blir förseningar och projekt läggs ned. En produktionstakt på 2?000 lägenheter per år är mera troligt, säger Erik Gedeck.

Här byggs det nytt

Närmaste 5 åren.

Studentbostäder

Karolina Vikingsson (.se)