Vad gör du åt klimathotet?

Lars Gustafsson (kd)

NYHETER

Människans utsläpp av växthusgaser påverkar Sveriges och jordens klimat.

Vad gör politikerna åt utsläppen?

Aftonbladet frågade riksdagens 349 ledamöter.

Lars Gustafsson (kd)

Måste vi ändra livsstil för att kunna hejda den globala uppvärmningen?

– Delvis, men det behöver inte betyda en avveckling av välfärden.

Vilket politiskt beslut är viktigast för att vi ska kunna minska utsläppen av växthusgaser i Sverige?

– Det finns ett alltför stort fokus på kommunikationer. Vägtrafiken svarar bara för cirka 13 procent av världens utsläpp. Den stora utmaningen är en energiomställning mot mindre utsläpp, där även uppvärmning av bostäder ingår. Den enskilt största effektiva satsningen borde göras genom att tillvarata spillvärme och energi från industrin.

Är rabatt på miljöbilar en bra idé för att minska utsläppen?

– Bra med miljöbonus på 10?000 kronor. Dessutom bör fordonsskatten ändras med större inslag av utsläppsinriktad beskattning för äldre fordon, och skatterabatt för tunga fordon med partikelfilter bör införas omgående.

Joachim Kerpner

ARTIKELN HANDLAR OM