Mobbad elev får 25 000 kronor

Pilotfall avgjort - elever får ersättning av kommunen för första gången

NYHETER

För första gången sedan nya lagen kom får en mobbad elev ersättning.

En pojke i Norrköping och en pojke i Stockholm får i två pilotfall ekonomisk kompensation för att ha blivit mobbade.

En av pojkarna jagades med järnrör och träkäppar.

Skolpojken i Norrköping får 25 000 kronor i skadestånd. I Stockholmsfallet har elevens mamma och de skolansvariga nått en förlikning och vad uppgörelsen innebär är hemligt.

Det här är första gången som skolelever får ersättning sedan den nya lagen mot kränkande behandling i skolan infördes våren 2006.

Lagen ger drabbade elever större möjligheter till skadestånd, genom att anmäla till det nyinrättade Barn- och elevombudet (BEO).

Sammanbrott

I höstas begärde BEO 50 000 kronor i skadestånd av Hamnskolan i Stockholm, sedan mamman till en lågstadieelev på skolan anmält att hennes barn blivit mobbat en längre tid. Enligt anmälan ska pojken ha jagats med järnrör och träkäppar och blivit slagen med en bräda. Trakasserierna ledde till att pojken fick ett sammanbrott.

BEO krävde att skolans huvudman, skolkoncernen Pysslingen, skulle betala 50 000 kronor i skadestånd till det drabbade barnet. Enligt BEO hade skolan inte ingripit tillräckligt kraftfullt för att få stopp på mobbningen.

Pysslingen har dock inte velat gå med på skadestånd, och hävdat att endast en av de anmälda incidenterna ägt rum. Skolan gjorde då vad som kunde krävas.

I förra veckan nådde mamman och skolan en egen förlikning. Därmed drogs anmälan till BEO tillbaka.

Mamman och skolan har kommit överens om att hålla uppgörelsens innehåll hemligt.

- Jag kan bara säga att mamman är nöjd med uppgörelsen och nu går vidare i livet, säger mammans advokat Göran Hjalmarsson och syftar på att BEO annars hade kunnat driva ärendet vidare till domstol.

Pysslingens vd Johan Göterfelt bekräftar förlikningen men vill i övrigt inte ge någon kommentar.

Dokumentation

Däremot är det offentligt att en mellanstadiepojke vid den kommunala Lindöskolan i Norrköping får 25 000 kronor i skadestånd av kommunen. Enligt BEO lyckades skolan inte komma tillrätta med att eleven blev provocerad av andra elever, och vid ett möte på måndagen accepterade kommunen att betala den begärda summan.

- Vi försöker lära av det här och se var vi brustit. Det handlar i första hand om att vi inte dokumenterat allt vi gjort. Vi kommer nu att utbilda våra rektorer och elevvårdspersonal, säger utbildningschef Lars-Åke Edvardsson.

Han konstaterar att den nya lagen mot kränkande behandling ställer större krav på de skolansvariga, och förutser att andra kommuner kommer att studera Norrköpingsfallet.

aftonbladet/TT