Lantisar mår bättre än stadsbor

Norrlänningar sover bäst och är minst stressade - hela listan

Foto: Joachim Lundgren
Stadsbo Stress, huvudvärk och ångest är vanligare i städer än på landsbygden.
NYHETER

Mindre huvudvärk, mindre stress och bättre sömn.

Det är facit i en jämförelse i psykhälsa mellan glesbygdsbor och stadsbor.

Allra bäst mår både män och kvinnor i Norrlandslänen och Småland.

Det är Folkhälsoinstitutet som undersökt den psykiska hälsan hos rikets invånare.

Värst är det för kvinnor i storstäderna.

I Göteborg och Malmö hade 8 procent av kvinnorna svåra besvär av ångest, oro och ängslan, medan siffran för kvinnor i landsorten bara var 5 procent.

I storstäderna sover både män och kvinnor också sämre.

Smålänningar sover bra

Bäst sover man i Norrlandslänen och i Jönköpings län, där siffran för sömlösa är under riksgenomsnittet.

Invånarna i Västernorrland, Jämtland, Västerbotten. Norrbotten, Jönköping och Kalmar kände sig dessutom mindre stressade.

Varför glesbygdsbor har bättre psykisk hälsa än stadsbor är oklart.

- Folkhälsoenkäten ger inte några svar på orsakerna till skillnaderna utan det måste utredas vidare, säger Gunnel Boström på Statens folkhälsoinstitut.

Förutom att vara gladare och sova bättre har glesbygdsborna också betydligt färre tankar på självmord jämfört med storstadsborna.

Caroline Olsson