Vad gör du åt klimathotet?

Cecilia Magnusson (m)

NYHETER

Människans utsläpp av växthusgaser påverkar Sveriges och jordens klimat.

Vad gör politikerna åt utsläppen?

Aftonbladet frågade riksdagens 349 ledamöter.

Cecilia Magnusson (m).

Måste vi ändra livsstil för att hejda den globala uppvärmningen?

– Varje människa kan ta ansvar för sig själv och världen. Möjligheten att ta hjälp av miljöprojekt i skolorna bör tas till vara.

Vilket politiskt beslut är viktigast för att vi ska minska utsläppen av växthusgaser?

– Överenskommelser mellan länder inom EU och mellan länder över hela världen är viktigare för Sveriges miljö än enbart nationella beslut.

Är rabatt på miljöbilar en bra idé?

– Ja, det är bra med en uppmuntran till enskilda konsumenter att ta ett miljövänligt beslut. Det krävs också att miljövänliga bränslen är prismässigt attraktiva.

Joachim Kerpner