Dokument visar: Vägen är livsfarlig

NYHETER

Väg 288 där bussolyckan inträffade på tisdagsmorgonen är livsfarlig. Det visar en förstudie som aftonbladet.se har tagit del av.

Trots farorna har vägen mycket låg prioritet hos Vägverket. Först 2013 kommer den att byggas om.

Enligt den förstudie som ligger till grund för ombyggnationen av väg 288 finns det stora risker för dödsolyckor längs sträckan.

I rapporten som sammanställdes redan 2005, skriver Vägverket att landsvägen har ”allmänt låg standard.”

Bland annat är sidoområdena inte anpassade efter hastighetsbegränsningen 90 kilometer i timmen.

På flera platser alltför nära vägbanan finns det även fasta objekt som ökar riskerna för dödsolyckor.

Dessutom varierar vägsläntens lutning längs hela vägen, vilket klassas som en stor säkerhetsrisk.

Låg prioritet

Trots de uppenbara riskerna har väg 288 låg prioritet hos Vägverket. Först år 2013 finns det planer på en ombyggnation. Tanken är att den ska bli en mötesfri landsväg av blixtlåsmodell.

– Det har dött sex personer mellan Hov och Gimo sedan 1997 och det är lika många i som i dag, säger Pia Karjalainen, informatör på Vägverket.

Hon menar att det finns andra vägar i Mälardalen som måste har högre prioritet.

– Av resursskäl tvingas vi prioritera och det finns andra vägar som är i sämre skick säger Pia Karjalainen.

Påverkar tisdagens busskatastrof hur ni prioriterar säkerheten längs väg 288?

– Det kan vi inte svara på än. Först måste vi se vad som har orsakat den här olyckan, säger Pia Karjalainen.

Erik Wiman