”Vi har bara väntat på att det skulle hända”

Sex personer har dött på väg 288 förut

NYHETER

Vi har bara väntat på att det skulle hända. Nu känns det fruktansvärt. Det säger Birgitta Elfving, ordförande i byalaget Rasbo i Samverkan.

Föreningen har länge stridit för att Vägverket ska göra väg 288 säkrare.

Birgitta Elfving.

Sträckan där den tragiska bussolyckan inträffade på tisdagsmorgonen har drabbats av flera dödsolyckor tidigare.

Mellan åren 1997 och 2004 omkom sex personer på vägen. Därutöver har mer än 15 personer skadats allvarligt.

På tisdagen fördubblades dödssiffrorna i och med den tragiska olyckan.

– Det är fruktansvärt att det ska behöva hända. Vägverket säger att det inte är någon olyckosdrabbad väg, men vi har länge stridit för att den ska förbättras, säger Birgitta Elfving.

Inte förvånad

Den gällande hastighetsbegränsningen på vägsträckan där olyckorna inträffade är 90 km/h. Den hastigheten gäller även för bussar.

Hastighetsbegränsningen är en av frågorna som Rasbo i samverkan har tagit upp till diskussion.

Mycket tung trafik går längs väg 288 och byborna i Rasbo har länge velat bredda vägen.

När Birgitta Elfving först hörde om olyckan på tisdagsmorgonen blev hon chockad, men inte förvånad.

– Det är så synd att något sånt här ska behöva hända, men jag hoppas att det blir en stor utredning om trafiksäkerheten här, säger hon.

Webb-tv: Rörliga bilder från olycksplatsen

Läs mer:

Erik Wiman

ARTIKELN HANDLAR OM