Klinikchefer slutar i protest

Har inte förtroende för ledningen

NYHETER

På onsdagen lämnade 12 klinikchefer i Västmanland in sina avskedsansökningar. De slutar i protest mot att landstingsledningen, trots kritik, sitter kvar.

– Det är allvarligt. Det är ingen jättekö på folk som vill ta klinikchefsjobb inom vården, säger Magnus Edlund (m), ordförande i landstingsstyrelsen.

Klinikcheferna har tidigare krävt landstingsledningens, med landstingsdirektör Jan Brithon i spetsen, avgång. Anledningen är att de tycker att ledningen på tjänstemannasidan är svag och saknar visioner.

– Vi behöver någon som kan ställa sig vid rodret och styra skutan. Någon som inte bara svänger hit och dit beroende på vem den pratar med, säger Per Weitz, klinikchef för öron-näsa-hals och talesperson för gruppen.

Har inte fått gehör

Per Weitz säger att de under lång tid har påtalat brister i organisationen men utan att få gehör. De vill alltså bland annat att landstingsdirektören avgår, en åsikt som inte den politiskt tillsatta landstingsstyrelsen delar.

–Vi har förtroende för landstingsdirektören. Vi måste stå bakom våra medarbetare även när det blåser motvind, säger Magnus Edlund.

Men nu ser alltså 12 av de drygt 24 klinikcheferna ingen annan utväg än att avgå. De kommer till att börja med att fortsätta som överläkare inom sitt respektive område.

– Men man kan befara att en del inte kommer att finnas kvar inom landstinget Västmanland om några år, säger Per Weitz.

Maria Soläng