Gammal räka hittad i Vänern

Linsräkan ska inte finnas så långt in i landet

NYHETER

Länsstyrelsen har hittat levande fossil vid Hammarö. Det är linsräkan som egentligen inte borde finnas i Vänern men som nu trivs väldigt bra.

– Det är sensationellt att hitta den där, säger Göran Mattiasson på Länsstyrelsen.

Gammal räka Linsräkan betecknas som levande fossil. Nu kommer den till Vänern.

Under förra året har Länsstyrelsen gjort inventeringar av tre hotade kräftdjur i landet. Hästskoräkan, linsräkan och spetssködbladfotingen har troligtvis sett likadana ut i 300 år och benämns därför som levande fossil. Och det är Vänerns nya husdjur som är det mest sensationella fyndet av de tre. Tidigare har linsräkan hittats på en enda plats i hela Sverige mellan åren 1950-2000.

– Det är rent fantastiskt. Den trivs bäst längs kusten och har aldrig hittats så här inåt landet förut, säger Göran Mattiasson.

Varm sommar en förklaring

Om linsräkan gör någon nytta i den värmländska naturen får framtiden utvisa. Nu är det upp till Naturvårdsverket och länsstyrelsen att försöka bevara den och dess livsmiljö.

– Det kan vara den varma och fuktiga sommaren som har gjort att linsräkan kommit fram i Vänern och man kan misstänka att den finns på flera platser runt sjön, säger Göran Mattiasson.

Fakta om linsräkan

Frida Sjödin